endometrioza a adenomioza

Dział dla specyficznej formy Endometriozy zwanej Adenomiozą - z ogniskami głęboko w błonie macicy.
Endometrioza to zaburzenie - z wszczepami endometrium poza mięśniem macicy.
Awatar użytkownika
gosiak76
Ekspert
Posty: 7372
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

endometrioza a adenomioza

Post autor: gosiak76 »

Endometrioza to występowanie poza jamą macicy ektopowych ognisk błony śluzowej macicy podlegających cyklicznym przemianom pod wpływem hormonów sterydowych. W zależności od stopnia rozległości zmian i głębokości ognisk Amerykańskie Towarzystwo Płodności (American Fertility Society) dokonało klasyfikacji endometriozy na stopnie zaawansowania. W stopniach III i IV, rozpoznawanych w przypadkach wszczepów głębokich, masywnych zrostów i towarzyszącego im często utrwalonego tyłozgięcia macicy, stwierdza się znacząco większe dolegliwości bólowe niż w stopniu I i II. Bolesnemu miesiączkowaniu w przebiegu endometriozy towarzyszyć mogą bolesne parcie na stolec, dyspareunia, przewlekły ból miednicy i ograniczenie płodności. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie laparoskopii oraz weryfikacji histopatologicznej zmian endometrioidalnych. Leczenie endometriozy obejmuje zarówno metody farmakologiczne, jak i chirurgiczne, przy czym najskuteczniejsza jest metoda skojarzona. Leczenie farmakologiczne opiera się na terapii hormonalnej z zastosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych, danazolu i agonistów GnRH.

Adenomioza jest łagodnym schorzeniem charakteryzującym się występowaniem gruczołów endometrialnych oraz ich podścieliska w błonie mięśniowej macicy. Przez niektórych autorów określana jest mianem endometriozy wewnętrznej. Najczęściej spotykana jest u wieloródek w średnim wieku, podających w wywiadzie coraz obfitsze i coraz częstsze miesiączkowanie z towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi o narastającym nasileniu. W diagnostyce wykorzystuje się badanie ultrasonograficzne oraz histeroskopię. Jednak jedyną metodą ustalenia pewnego rozpoznania, jak również jedynym ostatecznym sposobem leczenia jest histerektomia. Skuteczną, czasową alternatywą dla tak radykalnego postępowania, zwłaszcza dla kobiet planujących rozród, są doustne środki antykoncepcyjne lub skuteczne, jakkolwiek niezwykle kosztowne analogi GnRH.

Zrodlo: http://www.sluzbazdrowia.com.pl/html/more2983d.php
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz
Awatar użytkownika
gosiak76
Ekspert
Posty: 7372
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: endometrioza a adenomioza

Post autor: gosiak76 »

GRUCZOLISTOŚĆ WEWNĄTRZMACICZNA - ADENOMIOZA
Jest to naciekanie mięśniówki macicy przez ektopowe endometrium. Często określa się ten stan mianem endometriosis interna. Ma to na celu odróżnienie od stanu, w którym ektopowe endometrium znajduje się na otrzewnej i narządach miednicy mniejszej - endometriosis externa.

PATOLOGIA
Wygląd makroskopowy jest dość charakterystyczny. Macica jest zwykle powiększona, bywa, że znacznie. Zwykle to powiększenie jest najbardziej zaznaczone na jednej ze ścian macicy - zazwyczaj na tylnej. Przypomina to czasami guz macicy, lecz nie ma torebki. Często współstnieje mięśniak, co dodatkowo utrudnia rozpoznanie. Powierzchnia przekroju wykazuje obecność typowych, małych, krwistych plamek - jest to następstwo krwawienia z ognisk endometrium. W wielu przypadkach macica znajduje się w zrostach z odbytnicą i przydatkami.
patologia i badanie mikroskopowe
patologia i badanie mikroskopowe
adenomioza_bad_mikr.png (68.41 KiB) Przejrzano 22440 razy
BADANIE MIKROSKOPOWE
Wygląd tych ognisk endometrium jest niejednorodny. W wielu przypadkach składają się one z typowych gruczołów i zrębu, chociaż zrąb może być mocniej wyrażony niż gruczoły. Mogą występować zmiany cykliczne, lecz nie jest to zjawisko częste. Znacznie częściej występuje endometrium niedojrzałe. Jeżeli występuje jakaś reakcja z jego strony, to zwykle dochodzi do powstania obrazu fazy proliferacyjnej, co sugeruje stymulację estrogenami. Progestagenną fazę wydzielniczą stwierdza się rzadko. Pomimo tego, jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę, to w ogniskach endometrium może wystąpić przekształcenie doczesnowe. Zrosty między macicą i innymi strukturami miednicy mniejszej są następstwem gruczolistości zewnętrznej - endometriosis externa. Ogniska endometrialne w myometrium. Proszę zwrócić uwagę na niewydzielniczy nabłonek gruczołowy. Otaczające myometrium wykazuje cechy umiarkowanego rozrostu.

GRUCZOLISTOŚĆ WEWNĄTRZMACICZNA - ADENOMIOZA CECHY KLINICZNE
Mówi się, że adenomioza jest chorobą kobiet, które rodziły, lecz w ciążę zachodzą one zwykle po długim okresie niepłodności. U 30% pacjentek stan ten wykrywa się przypadkowo w czasie badania lub podczas leczenia z powodu innych dolegliwości. U tych pacjentek często nie ma żadnych objawów, które można by odnieść do adenomiozy. Powszechnie występującymi objawami są ból i dolegliwości miesiączkowe. Ból jest związany z miesiączkowaniem , jego nasilenie zwiększa się w czasie kolejnych miesiączek. Interesujące jest, że nasilenie bólu nie jest związane z rozległością adenomiozy. To samo dotyczy dolegliwości miesiączkowych, które zwykle polegają na obfitym lub częstym miesiączkowaniu. Ponieważ w 15% przypadków współistnieje także endometrioza otrzewnej, to często trudno jest przypisać przyczynę bólu adenomiozie. Innymi słowy oba te stany mogą przebiegać bezobjawowo i oba mogą powodować wystąpienie bólu, co utrudnia postawienie rozpoznania. To samo dotyczy nieprawidłowości miesiączek, które zwykle przyjmują postać zwiększonej utraty krwi.

ROZPOZNANIE
Z powodów podanych powyżej nastręcza trudności. Przy pomocy laparoskopii można wykluczyć endometriozę otrzewnej, lecz w większości przypadków adenomiozy można postawić tylko prawdopodobne rozpoznanie, potwierdzone później przez badanie histologiczne wykonane po histerektomii.

HISTOGENEZA
Istnieje kilka teorii dotyczących pochodzenia ognisk endometrium w myometrium, lecz problem ten rozwiązano badając starannie seryjne przekroje tkanki macicy. Jest oczywiste, że ogniska te są następstwem wrastania podstawnej warstwy endometrium. Nie jest jasne, co zapoczątkowuje ten wzrost, lecz rozmieszczenie tych ognisk sugeruje, że po rozpoczęciu wzrastania szerzą się one drogą naczyń chłonnych lub włośniczek. Wskutek krwawień i następowego zdrowienia liczne ogniska są oddzielone i tracą kontakt z naciekającymi pier- wotnymi kolumnami endometrium. Myometrium Naciekające endometrium
histogeneza
histogeneza
adenomioza_histogeneza.png (19.14 KiB) Przejrzano 22442 razy
POSTĘPOWANIE
Gdy brak jest objawów chorobowych lub są one słabo wyrażone, nie ma potrzeby prowadzenia leczenia. Leczenie jest konieczne, gdy dolegliwości są ciężkie, zaleca się wtedy wykonanie histerektomii. Ogniska endometrium nie reagują na hormony, czasem tylko obserwowana jest reakcja estrogenna. Można zatem podjąć próbę leczenia hormonalnego polegającego na zablokowaniu czynności hormonalnej jajników.

Zrodlo: http://ginekolog.com/artykuly-ginekolog ... dzial.html
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz
Awatar użytkownika
gosiak76
Ekspert
Posty: 7372
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: endometrioza a adenomioza

Post autor: gosiak76 »

ENDOMETRIOZA

ENDOMETRIOZA jest to bardzo częsta choroba ginekologiczna , polegająca na występowaniu ektopowych ognisk endometrium w dolnej części jamy otrzewnej. Używa się często określenia “endometriosis externa” aby odróżnić ją od adenomiozy. Objawy mogą być bardzo urozmaicone, stan ten może nastręczać trudności rozpoznawcze.

PATOLOGIA
Makroskopowo stwierdza się obecność ognisk ektopowych, które mogą występować w różnym nasileniu: od niewielu w jednym miejscu do dużej liczby ognisk rozmieszczo- nych na narządach miednicy mniejszej i otrzewnej.
Najczęstsza lokalizacja tych ognisk to: 1. Jajnik. 2. Otrzewna zagłębienia odbytniczo-macicznego - zatoka Douglasa. 3. Esica. 4. Więzadło szerokie. 5. Więzadła odbytniczo - maciczne
Rzadziej występującymi lokalizacjami są: 1. Szyjka macicy. 2. Więzadło obłe. 3. Pęcherz moczowy. 4. Pępek. 5. Wyrostek robaczkowy. 6. Blizny po laparotomii.
patologia
patologia
endo_patologia.png (46.83 KiB) Przejrzano 22438 razy
Typowa zmiana wyglądu najczęściej jak kulisty, wystający pęcherzyk o zabarwieniu od niebieskie- go przez brązowy do czarnego. Ta zmienność barw jest spowodowana krwawieniem z następowym rozpadem hemoglobiny. W końcu ogniska krwa- wień goją się tworząc tkankę bliznowatą. Następ- stwem jest powstanie pofałdowanych fragmen- tów powierzchni otrzewnej. Często jednak następ- stwem krwawień są zrosty z otaczającymi narzą- dami. Zrosty częściej się tworzą między nieru- chomymi strukturami, takimi jak więzadło szero- kie, jajnik, esica lub tylną powierzchnią pochwy i szyjki macicy. Ektopowe ogniska tkanki endometrialnej mają różne rozmiary: od główki szpilki do 5 mm lub więcej. Powstanie zrostów wiąże się z tymi więk- szymi ogniskami, które mają tendencję do pękania. Te zrosty rozpościerające się nad jajnikiem mogą powodować powstawanie dużych torbieli krwotocznych, będących następstwem utrzymującego się krwawienia z ognisk do przestrzeni, w której krew jest uwięziona przez zrosty.
zmiany
zmiany
endo_zmiany.png (20.8 KiB) Przejrzano 22438 razy
Badania wykazują, że w wielu przypadkach zmiany nie mają typowego wyglądu.
Opisuje się następujące inne zmiany.
1. Białe, nieznacznie uniesione grudki będące następstwem obecności ognisk w przestrzeni poza otrzewnowej.
2. Czerwone obrzmienia przypominające płomień lub naczynia krwionośne znajdujące się częściej w więzadle szerokim lub więzadłach odbytniczo - macicznych.
3. Małe narośla przypominające powierzchnie prawidłowego endometrium.
4. Zrosty poniżej jajnika lub między jajnikiem a otrzewną dołu jajnikowego.
5. Pasma koloru kawy z mlekiem znajdujące się często w zatoce Douglasa na więzadle szerokim lub na powierzchni pęcherza moczowego.
6. Ubytki otrzewnej na więzadle odbytniczo- macicznym lub na więzadle szerokim.
7. Pola wybroczyn lub nadmiernego unaczynienia znajdujące się zwykle na pęcherzu moczowym i wię zadle szerokim.

PATOLOGIA WTÓRNA
Zależy od powstawania zrostów między ogniskami błony śluzowej trzonu macicy, przyległymi tkankami. W przypadkach z długo trwającymi wywiadami chorobowymi dochodzi do całkowitego zarośnięcia jamy miednicy mniejszej. Może wystąpić także tyłozgięcie macicy.

HISTOLOGIA
Chociaż ogniska zbudowane są z elementów endometrium, rzadko odzwierciedlają one wygląd prawidło- wego endometrium, zwłaszcza w odniesieniu do ich architektury. Zamiast prawidłowego ułożenia gruczołów i zrębu występują rozproszone pasma gruczołów z niewielką ilością otaczającego zrębu. Czasami dominują twory gruczołowe, niekiedy występują tylko komórki zrębu. Bywa, że ogniska wykazują aktywność cykliczną, lecz aktywność ta nie zawsze odpowiada temu, co się dzieje z endometrium znajdującym się w macicy.
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz
Awatar użytkownika
gosiak76
Ekspert
Posty: 7372
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: endometrioza a adenomioza

Post autor: gosiak76 »

ENDOMETRIOZA

CECHY KLINICZNE
Pacjentki z objawową endometriozą tworzą grupę o pewnych wspólnych cechach charakterystycznych:
1. Należą na ogół do wyższych grup społeczno - ekonomicznych.
2. Zwykle są samotne, w czwartej dekadzie życia.
3. Jeżeli są zamężne, to wyszły za mąż pod koniec okresu reprodukcyjnego.
4. Są bezdzietne lub mają mało dzieci.
Analiza tych charakterystycznych cech sugeruje, że u tych pacjentek estrogeny są głównym czynnikiem hormonalnym wpływającym na rozwój choroby lub, że kobiety posiadające większą liczbę dzieci są chronione przed powstaniem ognisk endometriozy przez utrzymywanie się podczas ciąż wysokich poziomów progesteronu. Ocenia się, że endometrioza występuje u 3 - 7 % kobiet, lecz prawdziwa częstość występowania tej choroby jest nieznana. Dość często ogniska endometriozy wykrywa się przypadkowo u kobiet, które nie mają żadnych objawów tej choroby a wykonuje się u nich laparoskopię lub laparotomię z innych wskazań. Oprócz tego, jak przedstawiono to w rozdziale dotyczącym patologii, w przeszłości nie rozpoznawano wielu zmian otrzewnowych, o których wiemy teraz, że są następstwem endometriozy.

OBJAWY
A. Głównym objawem jest BÓL , występuje on u ponad 80% kobiet z ogniskami endometriozy. Ból ten zaczyna się zwykle w okresie przedmiesiączkowym, osiąga największe nasilenie podczas miesiączkowa- nia i ustępuje powoli. Niezwykłe jest, że nasilenie bólu zdaje się nie zależeć od rozległości procesu chorobowego. Przyczyna bólu jest nieznana. Ból może mieć charakter zmienny, podobnie jak jego pochodzenie. Może być on uogólniony i dotyczyć całej jamy brzusznej, może przypominać ból w bolesnej miesiączce, lecz często jest umiejscowiony:
1. Ból w prawej okolicy biodrowej.
2. Bóle kurczowe, zaparcie i ból przy wypróżnianiu mogą naśladować objawy niedrożności i złośli wego nowotworu jelita przede wszyskim w obrębie miednicznej części okrężnicy lub odbytnicy. Te objawy występują w 10% przypadków.
3. Ciężka dyspareunia sugeruje umiejscowienie procesu chorobowego w okolicy przegrody odbytniczo - pochwowej i zatoki Douglasa.

B. Zaburzenia miesiączkowania stanowią często zgłaszaną dolegliwość. Mogą przybierać one postać plamienia przedmiesiączkowego, obfite lub częste miesiączki. Umiejscowienie zmian w ścianie pęcherza moczowego może spowodować wystąpienie “ krwiomoczu miesiączkowego”.

C. Niepłodność . Chociaż niepłodność jest często zgłaszaną dolegliwością, to jej związek z endometrio- zą nie jest jasny. Około 30% chorych na endometriozę podaje niepłodność. Sugeruje się różne przyczyny związku między niepłodnością a endometriozą, takie jak tyłozgięcie macicy, dyspareunia lub zaburzenie czynności jajników. Kobiety z tyłozgiętą macicą, lecz bez endometriozy, rzadko są niepłodne. Dyspareunia może być powodem niepłodności, lecz najczęściej niepłodność związana z endometriozą jest wynikiem zaburzenia czynności jajników będącego następstwem zrostów, przez co uniemożliwia wystąpienie owula- cji. Podnosi się, że ogniska usadowione głęboko w przegrodzie odbytniczo - pochwowej kojarzą się w 71% z niepłodnością. Pacjentki te zwykle mają ciężką dyspareunię.

BADANIE PRZEDMIOTOWE
Objawy przedmiotowe nie są wyraźnie zdefiniowane. Jajniki mogą być powiększone, macica może być w tyłozgięciu, można wyczuć tkliwe guzki lub zrosty, lecz wszystkie te objawy nie mają większego znaczenia diagnostycznego. Niemniej jednak zawsze należy myśleć o możliwości istnienia endometriozy, gdy pacjentka wykazuje objawy dotyczące miednicy mniejszej. Badanie powinno się wykonać podczas miesiączkowania. Badanie laparoskopowe jest jedynym sposobem ustalenia dokładnego rozpoznania. Zmiany można zobaczyć a także ustalić ich liczbę i lokalizację. Może być bardzo trudno rozpoznać długotrwałą endome- triozę wskutek zamknięcia zrostami jamy miednicy mniejszej. Jeżeli jest to możliwe powinno się uzyskać potwierdzenie histologiczne.

NIEINWAZYJNE METODY ROZPOZNAWANIA
Współcześnie czynione są starania opracowania testów immunologicznych umożliwiających rozpozna- nie endometriozy, lecz jak dotąd nie uzyskano wyników dostatecznie wiarygodnych na to aby je można zastosować w praktyce klinicznej. To samo można powiedzieć o zastosowaniu takich technik obrazowania jak ultradźwięki, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Z powodu różnorodności objawów i zmienności w stopniu objęcia struktur miednicy mniejszej przez proces chorobowy, należy zawsze wziąć pod uwagę i wykluczyć stany zapalne w miednicy mniejszej oraz nowotwory jajnika i jelita.

HISTOGENEZA
Istnieją trzy teorie:
1. Wsteczne zarzucanie wydzieliny miesiączkowej przez jajowody. Wykazano, że zachodzi to u więk- szości kobiet.
2. Metaplazja komórek zarodkowych. Pochodzą one z pierwotnej jamy ciała, mogą znajdować się w miednicy i wokół niej i różnicować się w tkanki przewodu Müllera.
3. Zatory z komórek endometrium mogą się przemieszczać drogą naczyń chłonnych lub krwionośnych i umiejscawiać się w różnych okolicach.
Najbardziej prawdopodobna jest pierwsza z tych teorii.
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz
Awatar użytkownika
gosiak76
Ekspert
Posty: 7372
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: endometrioza a adenomioza

Post autor: gosiak76 »

POSTĘPOWANIE

1. POSTĘPOWANIE ZACHOWAWCZE
Każdy sposób leczenia powinien być ukierunkowany na wyeliminowanie bólu, a także, jeżeli pacjentka tego pragnie, na przywrócenie płodności. Ponieważ hormony jajnikowe są odpowiedzialne za wzrost i aktywność endometrium, bezpośrednim celem terapii musi być zmniejszenie ich wydzielania. Zastosowanie znalazły rozmaite sterydy. Na początku były one przede wszystkim używane w celu wywołania stanu pseudociąży. U podstaw tego sposobu postępowania leżała chęć wywołania w ektopo- wym endometrium zmian doczesnowych, które ostatecznie byłyby zniszczone przez procesy martwicze i uległy zdrowieniu przez włóknienie . Leki, takie jak pigułki antykoncepcyjne w dużych dawkach i Provera (octan medroksyprogesteronu), były stosunkowo skuteczne w uwalnianiu pacjentek od bólu, lecz objawy uboczne ( przybytek na wadze, depresja, bóle sutków i nieregularne krwawienia z odstawie- nia) sprawiają, że są one nie do przyjęcia dla niektórych kobiet. ENDOMETRIOZA POSTĘPOWANIE ZACHOWAWCZE ( CIĄG DALSZY)

2. DANAZOL
Danazol jest “zahamowanym androgenem” - to jest hormonem sterydowym bardzo zbliżonym do testosteronu, hamującym wydzielanie gonadotropin przysadkowych, wykazującym działanie antyestrogenowe, antyprogesteronowe i słabą aktywność anaboliczną, lecz o bardzo małej aktywności wirylizującej. Dobowa dawka około 400 mg może spowodować ustąpienie objawów chorobowych, po około roku może spowodować całkowitą regresję zmiany a nawet umożliwić zajście w ciążę. Objawy uboczne przy takim dawkowaniu obejmują: brak miesiączki, wzrost wagi ciała, trądzik i kurcze mięśni. Tylko jest objawem występującym stale. Wyższe dawki mogą wywołać “uderzenia gorąca” i utratę libido, a także umiarkowane, lecz odwracalne zmiany głosu i hirsutyzm. Danazol zakłóca tolerancję glukozy i indukuje oporność na insulinę. U chorych na cukrzycę może być niezbędne zwiększenie dawki insuliny. Danazol zmienia także metabolizm lipoprotein. Mechanizm działania Danazolu nie jest jasny. Nie wiadomo czy hamuje on (a) aktywność podwzgórzo- wych hormonów uwalniających, (b) syntezę FSH lub LH, ( c ) enzymy sterydogeniczne lub (d) działanie hormonów sterydowych na tkanki. Niektóre pacjentki nie tolerują Danazolu.

3. GESTRINON
Jest to pochodna 19-nortestosteronu. Lek ten wykazuje nieznaczną aktywność androgenną a wyraźną antyestrogenną i antyprogestagenną. Wchodzi on w interakcję z przysadkowymi receptorami sterydów i hamuje wydzielanie gonadotropin, co powoduje zmniejszenie wzrostu pęcherzyków i blokuje owulację. Doustne przyjmowanie od 2.5 do 5.0 mg leku 2 razy w tygodniu przez 6 miesięcy wywołuje brak miesiączki i powoduje ustąpienie bólu i regresję ognisk endometriozy. Objawy uboczne obejmują tycie, trądzik, łojotok i umiarkowany hirsutyzm.

4. ANALOGI HORMONU UWALNIAJĄCEGO GONADOTROPINY
Substancje te podaje się w sposób cią- gły aby odczulić receptory przysadkowe na podwzgórzowy hormon uwalniający ( GnRH ). Taki jest oczekiwany wynik tego spo- sobu leczenia. Wyniki badań klinicznych są zachęca- jące. Analogi te można podawać we wstrzyknięciu lub w sprayu donosowym. Objawy chorobowe ulegają zmniejszeniu. Niepożądane ob- jawy uboczne są wynikiem stanu pseudomenopau- zalnego: “ uderzenia gorąca”, zanik narządów rod- nych i zmniejszenie masy kostnej, które może być znaczące nawet po krótkotrwałym, trwającym sześć miesięcy leczeniu. Ból. Zarówno Danazol, jak analogi hormonu uwalniającego gonadotropiny są często skuteczne w zmniejszaniu dolegliwości bólowych, lecz w obu przypadkach nawroty dolegliwości występują dość często. Drugi cykl leczenia może okazać się bardziej skuteczny. Niepłodność. Prawie wszystkie dotychczasowe badania nad zastosowaniem analogów w leczeniu niepłodności nie posiadają odpowiednich grup kontrolnych; zagadnienie to jest ciągle przedmiotem dysku- sji.
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz
Awatar użytkownika
gosiak76
Ekspert
Posty: 7372
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: endometrioza a adenomioza

Post autor: gosiak76 »

LECZENIE CHIRURGICZNE
Przyjmuje się, że u kobiet, u których niepłodność nie jest podstawowym problemem, można osiągnąć trwałe wyleczenie z endometriozy wycinając oba jajniki , gdyż takie radykalne postępowanie chirurgiczne eliminuje pobudzanie estrogenami wzrostu endometrium. W wielu przypadkach chora chce aby ból ustąpił, lecz także życzy sobie zachowania możliwości zajścia w przyszłości w ciążę. W takich okolicznościach można wykonywać tylko zachowawcze zabiegi chirurgiczne.
Zachowawcze zabiegi chirurgiczne mają na celu:
1. Usunięcie tylu ognisk endometriozy w miednicy mniejszej ile jest to możliwe.
2. Przywrócenie normalnych warunków anatomicznych miednicy mniejszej przez usunięcie zrostów za kłócających czynność jajnika i jajowodów.
3. Zniszczenie ognisk endometriozy w jajnikach.
4. Przecięcie nerwów czuciowych. Pełna korekcja chirurgiczna nie zawsze jest możliwa ze względu na to, że objęte procesem chorobowym ważne dla życia narządy, takie jak: pęcherz moczowy, odbytnica, okrężnica i moczowody znajdują się w ścisłym związku topograficznym.

Można korzystać z chirurgii laserowej wykorzystywanej podczas laparoskopii. Charakteryzuje się ona prawie mikroskopową dokładnością. Ogniska endometriozy i zrosty można łatwo zniszczyć bez uszkodzenia tkanek znajdujących się o ułamek milimetra poza celem. Również zniszczenie laserem zmian znajdujących się w jajniku można osiągnąć bez zniszczenia zdrowej tkanki. Trudno jest odpowiedzieć na pytania dotyczące postępowania z drogami nerwów czuciowych. Znaczne dolegliwości bólowe występują w związku z licznymi chorobami ginekologicznymi a zwłaszcza z nowotworami złośliwymi. W niniejszym podręczniku opisano w innym miejscu techniki operacyjne blokujące przewodzenie bodźców w drogach czuciowych na poziomie centralnym, tzn. na poziomie rdzenia kręgowego. Ostatnio bywa zalecany lokalny zabieg operacyjny a mianowicie przyszyjkowe odnerwienie macicy. Polega on na laserowym zniszczeniu więzadeł odbytniczo-macicznych w miejscu ich przyczepu do tylnej ściany szyjki macicy. Nerwy czuciowe wychodzą tam z macicy. Zabieg ten wiąże się z dwiema trudnościami. Przede wszystkim należy uważać aby nie uszkodzić moczowodów oraz żył leżących z boku od więzadeł odbytniczo-macicznych. Niestety, ciężkim postaciom endometriozy towarzyszą często duże dolegliwości bólowe a zrosty bardzo utrudniają wykonanie tej operacji. Z danych piśmiennictwa wynika, że całkowite ustąpienie bólu osiąga się u 50% pacjentek obserwowa- nych dłużej niż przez jeden rok, u 41% ulga jest tylko umiarkowana.

Zalecenia dotyczące postępowania w endometriozie Zależą one od rozległości zmian miejscowych takich jak rozległość zrostów obejmujących jajniki i zagłębienie odbytniczo-pochwowe oraz od tego, czy pacjentka chce zajść w ciążę. Podejmowanie są próby klasyfikacji zmian, opracowanie takiej klasyfikacji nastręcza jednak duże trudności ze względu na skrajną zmienność zarówno zmian anatomicznych jak symptomatologii.
postepowanie w leczeniu
postepowanie w leczeniu
endo_postepowanie.jpg (85.85 KiB) Przejrzano 22452 razy
PŁODNOŚĆ
Podawane są wysokie odsetki zajść w ciążę po terapii laserowej, lecz podobnie, jak miało to miejsce w odniesieniu do leczenia farmakologicznego, prace te cechuje brak grup kontrolnych, złożonych z nieleczo- nych pacjentek.

NAWROTY
Z wyjątkiem radykalnych zabiegów operacyjnych wszystkie inne sposoby leczenia charakteryzują się wysokim odsetkiem nawrotów; niemniej jednak objawy towarzyszące nawrotom zdają się mieć mniejsze nasilenie niż objawy występujące przed leczeniem. Można je opanować terapią hormonalną .

Zrodlo: http://ginekolog.com/artykuly-ginekolog ... dzial.html
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz
vwd
Ekspert
Posty: 4069
Rejestracja: piątek, 23 października 2009, 14:24

Re: endometrioza a adenomioza

Post autor: vwd »

odwalilas kawal dobrej roboty
Specjalne uklony dla Ciebie, Gosiu :) :) :)
Awatar użytkownika
gosiak76
Ekspert
Posty: 7372
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: endometrioza a adenomioza

Post autor: gosiak76 »

dziekuje kochana Vwd :) :*
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz
vwd
Ekspert
Posty: 4069
Rejestracja: piątek, 23 października 2009, 14:24

Re: endometrioza a adenomioza

Post autor: vwd »

ja mam endo od lat, a ostatnio pan dr powiedzial, ze u mnie to jest adenomioza :shock: jakos mi to w ogole nie pasuje...
Awatar użytkownika
gosiak76
Ekspert
Posty: 7372
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: endometrioza a adenomioza

Post autor: gosiak76 »

Vwd a na jakiej podstawie pan doktor powiedzial Ci ze jest to u Ciebie adenomioza ??? Co nie pasuje pomiedzy Twoim przypadkiem a adenomioza ???
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz
Awatar użytkownika
interadmin
Moderator
Moderator
Posty: 82
Rejestracja: niedziela, 10 maja 2009, 09:46

Re: endometrioza a adenomioza

Post autor: interadmin »

Jak zwykle Gosiu - Twoja pomoc jest nieoceniona. Pięknie.
Wzajemnie Sobie Pomagając
Pomagamy Sobie Samym
www.endometrioza.org
Awatar użytkownika
gosiak76
Ekspert
Posty: 7372
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: endometrioza a adenomioza

Post autor: gosiak76 »

Dziekuje bardzo Adminku.
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz
vwd
Ekspert
Posty: 4069
Rejestracja: piątek, 23 października 2009, 14:24

Re: endometrioza a adenomioza

Post autor: vwd »

Gosiu,
jak tu teraz brakuje Twoich madrych wpisow, Twoich tlumaczen... :roll: martwie sie o Ciebie
Gdzie Ty zyjesz i jak zyjesz? (i co czytasz i gdzie piszesz?)
Awatar użytkownika
gosiak76
Ekspert
Posty: 7372
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: endometrioza a adenomioza

Post autor: gosiak76 »

Vwd ja wlasnie wrocilam - moze podpowiesz mi troszke o czym chcialabys sie dowiedziec ?? Postaram sie poszukac cos nowego zeby wszystkich zainteresowac nowymi informacjami :)
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz
ODPOWIEDZ

Wróć do „ADENOMIOZA”